”Är det möjligt att ta fram en färgkarta för Norrbottens län som kan ge stöd till exempel för arkitekter, inredare och grafiska designers i projekt som har för avsikt att uttrycka den regionala identiteten?”

För att undersöka frågan har jag utforskat länets historia, nutid och framtidsmöjligheter. Jag har använt metoden co-design som innebär att den tänkta användaren bidrar till slutresultatet genom att under processens gång ge synpunkter och feedback.

Utifrån länets egenskaper, karaktärsdrag och samtal med aktiva utövare av design har jag utformat fyra färgkartor. Färgerna, och beskrivningen av dem, kan fungera som en guide för yrkesutövare inom konstnärliga och kommunikativa branscher, som vill applicera de norrbottniska färgerna i sina produktioner.

Arbetet ligger till grund för Region Norrbottens re-designade grafiska profil som lanseras januari 2017.

Elin Hollström, Grafisk formgivare vid kommunikationsavdelningen på Region Norrbotten säger såhär om samarbetet:
-”Genom att arbeta med de norrbottniska färgpaletterna i vår visuella kommunikation kan vi ytterligare förstärka vår roll som länets företrädare. Färgerna blir också ett verktyg för oss att förtydliga, strukturera och leda betraktaren genom vårt informationsmaterial.”