Har Norrbotten någon färg?

”Är det möjligt att ta fram en färgkarta för Norrbottens län som kan ge
stöd till exempel för arkitekter, inredare och grafiska designers i projekt
som har för avsikt att uttrycka den regionala identiteten?”

Läs mer